30 December 2010

Pendiri dan Warga Ipass

Komentar ada... 0
Ikatan Pemerhati Seni dan Sastra (IPASS) didirikan pada tanggal 29 Nopember 2004 oleh dua belas orang mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unismuh Makassar. Telah menerbitkan beberapa buku dan telah mementaskan karya-karyanya.

Nama pendiri IPASS
No. Nama No. HP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kusuma Jaya Bulu', S. Pd.
Muh. Arif, S. Pd.
Idris "Irhyl", S. Pd.
Kasman, S. Pd.
Hijrianto, S. Pd.
Arfa Leo
Asnur
Muhlis, S. Pd
Zulkifli, S. Pd.
Gusno Agus Bahari, S. Pd.
Abd. Rahman Syam, S. Pd.
Khaerul Akbar

085 255 510 923
081 241 464 923
085 242 696 681
081 241 428 178
081 342 315 754081 343 733 829
085 299 280 923
081 343 665 654


Warga IPASS Angkatan Pertama
No. Nama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Syahidah
A. Yusmita Rahayu
Maryam Ismail
Sohoria
Fitriani
Fitriati
Ramlah
Jumarni
Fahria
Sakina
Hadasiah "Rika"
Endang Rosmaniar
Nurlaela Hakim
Nurhikma
Mutmainnah
Husniati Hamzah
Nursyam
Ibrahim Ahmad
Adnin
Arham
Garungan Tanrisau
Asriyani

Warga IPASS Angkatan II
No. Nama No. HP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Herman
Wahidin
Wiwik Gasti
Bia'
Eni
Wana
Siska
Erni
Linda
Mamat
Firman
Fatimah Azzahra
Lukman
Rajja
Ratna
Abe'
Boki
Ana
Rahmaniar
Kifli
St. Halimah
Sabir
Jumriani
Amelia Ahmad
Muhtar
085 255 855 039
0411 542 8452
085 255 852 853
085 255 903 051
0411 531 6224
085 299 007 342
081 354 603 710
081 355 888 420
085 255 382 718
081 342 145 459
085 255 704 530
085 255 655 478
081 343 553 921
085 255 834 613
081 342 176 383
0411 545 2007
085 299 430 701
085 242 372 152
081 241 574 487Warga IPASS Angkatan III
No. Nama No. HP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Muh. Suwandi Yusuf
Bayu Sahabuddin
Sudianto Asram "Ian'K"
Akmal Salam
Ansar
Suhaeni
Muh. Nurfajrin
Irmawati A.
Irmawati PGSD
Irwan Kudus Namma
Salmawati
Ria
Riani
Ridwan
A. Arisfiarini
Yuyu' Asma
Syamsiah
Rajab
Malianto
085 299 718 364
081 918 036 543
085 299 653 848
085 255 767 024
081 933 930 599
085 255 764 084
085 255 365 528
085 299 887 055
081 355 914 244
081 377 656 330
085 242 817 713
0411 239 0102
081 355 289 276
085 242 311 377
085 242 352 872
085 242 729 291
085 242 731 663

085 255 112 443

Warga IPASS Angkatan IV
No. Nama No. HP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Apriani Ika R.
Andika Fajar
Indah Masyita
Bahtiar “Jimbe”
A. Akbar Sewang
Eka Mahmud Syaputra
Burhan “Cullan'K”
Mariana Ulfa
Amar
Radinal Aidin
Tina
Eka Fitriani
Ramlah
Lisna
Nuzul Tenriana
Anita Sri Handayani
Muzdalifah
Irawati
Fitriah
Mawang
Marni
Nurfaizah
Irsal
Hasrullah (Joana)
Herawati
081 242 361 919
081 241 030 025
041 123 125 68
085 342 773 494
085 298 441 473
085 255 565 594
081 241 345 870
081 355 147 131

081 342 992 120
081 242 538 281
085 240 639 501


081 342 005 224
085 242 811 373
081 355 552 260
081 355 974 096
085 242 399 543

085 237 915 133085 242 857 024

Bagi yang belum ditulis namanya, sabar ya!!!

0 Komentar:

Beri Komentar