04 May 2010

N g a

Komentar ada... 0
Oleh: Bhaim Kamase

Loko’ lalang pa’mai
Tiano ri anging bangngi madinging-dinging
Sierang nakku takarapikang
Ri la’lang bulang ri tompokangku

Niakku tamassaile
Siumuru’ nappasakku
Ritimbo gigi tacappoku
Ripare’ takacinikang
Ri tanja’ tamakkasara’
Ikambemi anne
Pare’ tamangnyomba ri papare’na
Ana’ tamangnyomba ri tutoana
Tasipatabe’ ri paranna rupa tau
Bo’bo’ jammeng lalang lamari
Doangang nipa’royongang ri dompe kuli’
Pacce pakballe toli
Siri’ sa’ge lila mami
Ta’muri lalang sassang
Sumanga’ ri kallang lino
Tolo ri jammang kacaradekang
Nganroko toba’ ri gintingan tallasa’nu
Toako sallang nanusassala’ kalennu

0 Komentar:

Beri Komentar